You are here:  / Biznes i Ekonomia / Wymagający rynek maszyn i urządzeń

Wymagający rynek maszyn i urządzeń

post by related

related post

W transakcji leasinowej biorą udział cztery strony, a nie dwie, jak nam się wydaje – firma leasingowa, korzystający, czyli leasingobiorca, dealer maszyn i urządzeń oraz instytucja finansowa: bank.

Największe ryzyko w tej kompilacji ponosi finansujący – firma, która wkłada pieniądze w nabycie określonego sprzętu. Dlaczego? To leasingodawca najczęściej pożycza pieniądze z banku po to, aby skontaktować się z dealerem danego sprzętu i nabyć go. Na końcu odpowiada za dostarczenie go do leasingobiorcy.

W związku z tym nie jest tak prostą sprawą zawarcie umowy na leasing maszyn i urządzeń, a już zdecydowanie trudniejszą niż na przykład leasing samochodów. Zwróćmy uwagę, że przy drugiej opcji rynek wtórny jest obszerny. Jeśli nastąpi sytuacja zwrotu przedmiotu leasingowanego, wtedy nie będzie problemu z jego ponownym zbytem. Jeżeli sprawa dotyczy natomiast stosunkowo unikalnej maszyny bądź urządzenia to jego zbyt nie będzie należał do najprostszych. Ponoszone ryzyko jest znacznie większe niż w pierwszej sytuacji dotyczącej samochodów.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że firma, która chce utrzymać się na rynku musi stale inwestować w nowe technologie. Oznacza to nie tylko instalowanie innowacyjnych, nowiutkich linii produkcyjnych, ale także tych, które pochodzą z rynku wtórnego, na przykład poleasingowych. Tego typu urządzenia lub maszyny trafiają na rynek wtórny z dwóch powodów – albo po zakończeniu umowy zostały zwrócone firmie leasingowej, albo po prostu zostały przejęte od firm, które nie wywiązywały się prawidłowo z umowy (zaległości we wpłacaniu rat lub aspekty niedotrzymania umowy).

Czasy kryzysowe wpływają na zwiększenie się ilości ofert leasingowych, gdyż stają się one świetną alternatywą dla trudno dostępnych kredytów. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na tego typu rozwiązania. Tak działają prawa rynku. Jeśli dostęp do jakiegoś produktu zostaje ograniczony, to powstaje ciekawa alternatywa. Wybór najczęściej pada na leasing finansowy, gdyż w przypadku maszyn jest on korzystniejszy w porównaniu do leasingu operacyjnego. Właścicielem sprzętu od początku jest korzystający z niego, a nie firma leasingowa.