You are here:  / Biznes i Ekonomia / Pojęcie i rodzaje inwestycji

Pojęcie i rodzaje inwestycji

post by related

related post

Pojęcie inwestycji

Występowanie zjawiska inflacji w gospodarce powoduje, że pieniądze schowane gdzieś głęboko pod poduszką z biegiem czasu tracą na wartości. Oznacza to tyle, że jednego dnia za posiadane pieniądze jest się w stanie kupić np. telewizor to po pewnym czasie dobro to staje się nieosiągalne. Szybkość utraty wartości pieniądza jest uzależniona od poziomu inflacji. W dobrze funkcjonującej gospodarce wskaźnik ten oscyluje pomiędzy 1-2 %. Dlatego też by po pewnym czasie ciężko zarobiona gotówka nie okazała się bezwartościowym kawałkiem papieru, należy je inwestować. Inwestycje polegają na wyrzeczeniu się bieżących korzyści na rzecz przyszłych. Chodzi o to, by zgromadzonych środków nie wydawać od razu, tylko ulokować w taki sposób by po pewnym okresie czasu było ich jeszcze więcej.

Rodzaje inwestycji

Wraz z rosnącą świadomością społeczeństwa w zakresie funkcjonowania rynków finansowych wzrasta chęć do inwestowania pieniędzy. Można to zrobić na szereg różnych sposobów, najczęściej bywa tak że inwestycje, które mogą przynieść największe zyski są z reguły najbardziej ryzykowne. W literaturze wyróżniamy podział na inwestycje finansowe, w nieruchomości, w surowce i wiele innych. Pierwsze z wymienionych zawierają w sobie szereg wielu różnych narzędzi za pomocą których można pomnażać zgromadzony kapitał. Od najprostszych form inwestowania polegających na zakładaniu lokat bankowych, czy też kont oszczędnościowych, po nieco bardzie skomplikowane jak inwestowanie w fundusze inwestycyjne. Dobrą formą prostej i skutecznej długoterminowej lokaty kapitału jest od dawna zakup nieruchomości bądź samej ziemi. Dla wielu osób najpewniejszą formą inwestycji jest zakup złota. Surowiec ten przynosi olbrzymie zyski zwłaszcza w momencie, gdy dochodzi do kryzysów finansowych i większość innych produktów przynosi straty. Okazuje się, że inwestowanie nie jest sprawą łatwą. Niemal każdy marzy o życiu rentiera, gdzie nie trzeba pracować, a ulokowane środki same pracują na tego, który je ulokować.