You are here:  / Biznes i Ekonomia / Lokata strukturyzowana

Lokata strukturyzowana

post by related

related post

Jednym ze sposobów zaoszczędzenia pieniędzy jak oferuja nam banki jest lokata strukturyzowana. Lokaty strukturyzowane oferują zarówno banki jak i inne instytucje finansowe. Są one dostępne w wyznaczonych terminach subskrypcji. Warunki zapisów są jednak różne. Na jedne wystarczy wpłacić kilka tysięcy, na inne potrzeba już kilkadziesiąt lub nawet 100 tys. zł. Jest to struktura złożona z kilku elementów – składa się z części bardzo bezpiecznej (obligacji lub tradycyjnej lokaty bankowej) oraz bardzo ryzykownej (opcja czy funduszu). Można więc powiedzieć ze, to więc forma lokaty kapitału, która z jednej strony daje szanse (ale nie pewność!) uzyskania sporego zysku, a z drugiej gwarantuje zwrot określonej części lub całości zainwestowanych pieniędzy. Lokaty strukturyzowane są najczęściej zakładane na dwa, trzy do pięciu lat. Teoretycznie można pieniądze wycofać przed terminem, ale w praktyce jest to nieopłacalne. Oznacza bowiem zgodę na znaczne uszczuplenie zainwestowanych oszczędności o koszt prowizji, która w pierwszym roku może być najwyższa i sięgać nawet kilkunastu procent. Jej główne wady to brak ochrony przed inflacją brak, gwarancji zysku brak konkretnych informacji o kosztach, blokada pieniędzy na kilka lat.