You are here:  / Biznes i Ekonomia / Kryzysy gospodarcze

Kryzysy gospodarcze

post by related

related post

Gospodarka charakteryzuje się stanami w których większość obywateli żyje dobrobycie oraz dostatku, a także takimi gdzie niestety, ale bezrobocie oraz galopująca inflacja są głównym problemem społecznym. Takie wahania oraz fluktuacje powodują, iż niestety ale dochodzi do wielu negatywnych zjawisk. Cykle koniunkturalne, więc zmiana wielu wskaźników ekonomicznych albo w górę albo w dół są uważane przez wielu ekonomistów za zjawiska normalne i naturalne. W teorii Adama Smitha upatrywano ich przyczyn w ingerencji państwa w najważniejsze aspekty życia społeczeństwa, jednak teoria Keynesa podważyła klasyczna teorię, uważając, że gospodarka posiada niekorzystne mechanizmy, które same doprowadzają do występowania niekorzystnych sytuacji na rynku. Polecił on zwiększenie ingerencji państwa w życie gospodarcze, nie po to aby całkowicie zlikwidować możliwość występowania cykli koniunkturalnych i spowodować utrzymywanie się jedynie ciągłego wzrostu gospodarczego, lecz po to, aby zniwelować najważniejsze konsekwencje związane z kryzysem gospodarczym. Zastosowanie tej teorii w praktyce poskutkowało zmniejszeniem ilości cykli koniunkturalnych z czterech do dwóch.

Cechują się one zmniejszoną amplitudą wahań co w praktyce oznacza lżejsze kryzysy, lecz także mniejsze wzrosty najważniejszych wskaźników ekonomicznych podczas rozkwitu gospodarki. Ostatni kryzys gospodarczy jaki mogliśmy zaobserwować dotyczył podejmowania przez uczestników rynku finansowego błędnych i nieodpowiedzialnych decyzji. Dążąc do maksymalizacji zysków za każdą cenę instytucje bankowe sprawiły, iż rynek finansowy załamał się, a za nim cała gospodarka Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz globalny rynek. Kryzys ten zrewidował bardzo dużo poglądów między innymi dotyczących dużych korporacji. Były one postrzegane do tej pory jako przedsiębiorstwa, które jak najbardziej reagują na koniunkturę na rynku, lecz nie mogą zbankrutować, gdyż są zbyt duże. Ich prestiż oraz marka znana na całym świecie powinna według ekonomistów spowodować, iż odczują oni dotkliwe skutki załamania gospodarczego jednak ich działalność przetrwa. Niestety teoria ta nie sprawdziła się i wiele z nich musiało ogłosić bankructwo.