You are here:  / Biznes i Ekonomia / Finanse

Finanse

post by related

related post

Finanse są jednym z ważniejszych aspektów życia człowieka. Bez pieniędzy trudno sobie wyobrazić egzystowanie w dzisiejszym Świecie. Świadomość relacji panujących na rynku finansowym może mieć duży wpływ na podejmowane przez nas decyzje. Odpowiednie planowanie wydatków przy posiadanych wpływach jest bardzo ważne. Odpowiednio stworzony bilans domowy daje odpowiedź na pytanie czy wystarczy nam środków na zrealizowanie wszystkich zaplanowanych wydatków. Jeżeli wpływy przekraczają wydatki to mamy do czynienia z nadwyżką, którą możemy wykorzystać w przyszłości lub od razu. Dzięki takiej nadwyżce można zrealizować dodatkowe potrzeby lub odroczyć konsumpcję w czasie i zainwestować zgromadzony kapitał. W przypadku, kiedy nasze finanse będą cechowały się przewagą wydatków, należy poszukać uzupełnienia budżetu. Można tego dokonać między innymi poprzez znalezienie dodatkowego źródła wpływów na przykład poprzez podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub zmianę pracy na lepiej płatną. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z kredytu czy pożyczki.