You are here:  / Biznes i Ekonomia / Efekt stycznia

Efekt stycznia

post by related

related post

Przez długi czas ceny akcji wykazywały tendencję do ponadnor-malnego wzrostu w okresie od grudnia do stycznia, który był przewidywalny, a zatem niespójny z teorią zachowań losowych. Ten tak zwany efekt stycznia zaczął ostatnio zanikać w przypadku akcji wielkich korporacji, nadal jednak pojawia się w wahaniach cen akcji małych przedsiębiorstw13. Niektórzy analitycy finansowi twierdzą, że efekt stycznia jest pochodną kwestii podatkowych. Inwestorzy mają motywację, aby sprzedać akcje przed końcem roku w grudniu, ponieważ mogą zaliczyć straty z kapitału na poczet przychodów i odliczyć je od podatku. W styczniu, z początkiem nowego roku, mogą odkupić swoje udziały, podwyższając ich cenę i zyskując wyższe od normalnych zwroty. Chociaż to wyjaśnienie wydaje się przekonujące, nie tłumaczy, dlaczego inwestorzy instytucjonalni ? na przykład prywatne fundusze emerytalne, które nie są opodatkowane podatkiem dochodowym – nie korzystają z ponad normalnych zwrotów w styczniu i kupują akcje w grudniu, podbijając ich ceny i eliminując ponad normalne zwroty.