You are here:  / Biznes i Ekonomia / Czy stopy procentowe mogą być ujemne?

Czy stopy procentowe mogą być ujemne?

Czy stopy procentowe mogą być ujemne?

Oczywiście , że w środowisku ekonomicznym istnieje zjawisko ujemnej deflacji. Przypomnimy więc , że deflacja to nic innego jak trwała zwyżka cen określonego w Polsce przez Główny Urząd Statystyczny oraz wymodelowany przez ów urząd koszyk inflacyjny. W przypadku gdy w marcu roku dwa tysiące czternastego cena koszyka inflcyjnego (tak zwanej siatki z zakupami) wynosiła sto złotych a rok później o tej samej porze sto dwa złote mówimy o indlacji wynoszącej dwa punkty procentowe. W przypadku zaś gdy cena koszyka inflacyjnego wyniosła dziewiędziesiąt dziewięć złotych mówimy wtedy o deflacji na poziomie jednego punktu procentowego. Oczywiście czysto teoretycznie najlepszą dla ludzi sytuacja jest wtedy gdy ceny maleją , gdyż w pracy w zdecydowanej większości przypadków dostajemy podwyżki , a nie obniżki płac i w takim przypadku siła nabywcza naszych co miesięcznych poborów rośnie i za tę samą kwotę pieniędzy możemy nabyć więcej towarów oraz usług. W przypadku jednak gdy mamy do czynienia z inflacją to siła nabywcza naszych pieniędzy maleje. Dlaczego więc deflacja jest taka groźna ? W przypadku dy deflacja trwa wystarczająco długo ludzie odkładają swoje zakupy na później – w takiej sytuacji zapasy magazynowe firm w zdecydowanej większości przypadków rosną , a czego się można spodziewać w pewnym momencie dojdzie do takiej sytuacji , że będą one na tyle wysokie że spowodują spadek zatrudnienia w firmach – po co produkować skoro magazyny są pełne ? Deflacja może być bardzo groźna dla gospodarki.