You are here:  / Teksty / Analiza techniczna forex

Analiza techniczna forex

post by related

related post

Czym jest analiza techniczna?

Analiza techniczna forex to bardzo szeroki wachlarz przeróżnych technik, które są wykorzystywane do analizy oraz przewidywania ruchów cen akcji na rynkach finansowych. Analiza opiera się na historycznym zachowaniu kursów jak i ich formacjach. Rynek forex jest bardzo dobrze postrzegany przez analityków technicznych. Dzięki wysokiej płynności oraz bardzo dużej liczbie uczestników na rynku występują wysokie obroty. W ten sposób powtarzają się historyczne zależności w postaci różnych formacji. To właśnie podlega badaniu analityków technicznych. Zarówno traderzy jak i inwestorzy do przewidywań ruchów cen akcji wykorzystują te same techniki co analitycy. Analiza polega na identyfikacji na wykresach formacji, czyli określonych figur lub kształtów, który to przybiera wykres. Do najbardziej popularnych formacji wykorzystywanych przez analityków należą kliny, podwójne szczyty i dołki, trójkąty, kanały, głowy z ramionami lub odwrócenia tych formacji. Jeżeli dołoży się do takiej analizy bardziej matematyczne zobrazowanie ruchów cen w postaci poziomów Fibonacciego, oscylatorów, wskaźniki impetu, czy też wstęgi Bollingera może to wszystko doprowadzić do bardzo cennych wniosków. Analiza techniczna jest skuteczna zarówno w krótkim jak i długim okresie czasu.