piątek, 30/9/2022 | 11:06 CEST
You are here:  / Biznes i Ekonomia / Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych

Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych

post by related

related post

Twój pracodawca zamierza Cię czasowo oddelegować do pracy w innym kraju UE? Należy pamiętać, że okres oddelegowanie pracownika może trwać maksymalnie 2 lata. Dowiedz się, z jakich specjalnych praw i przywilejów możesz w związku z zaistniałą sytuacją korzystać.

Po pierwsze pracownik nie musi posiadać pozwolenia na pracę. Pozostanie objęty systemem zabezpieczenia społecznego w swoim kraju pochodzenia, gdzie będzie również opłacał składki.
Ponadto pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi zatrudnienia na takich samych warunkach, jakie mają pracownicy w kraju, do którego ów pracownik zostaje oddelegowany.
Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych nie mogą być niższe niż miejscowe minimalne wynagrodzenie. Powinny być przestrzegane maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynkowe.
Pracownikowi przysługuje prawo do płatnego urlopu rocznego w liczbie dni nie niższej niż u innych pracowników danego kraju. Ponadto muszą być przestrzegane wszystkie inne warunki pracy w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, warunków zatrudnienia kobiet w ciąży i młodzieży czy przepisów zakazujących zatrudniania dzieci.