niedziela, 22/5/2022 | 11:43 CEST
You are here:  / Biznes i Ekonomia / Dyskontowanie upadajacych bankow

Dyskontowanie upadajacych bankow

post by related

related post

Franklin National i Continental Illinois. W maju 1974 r. okazało się, że Franklin National Bank, dwudziesty co do wielkości bank amerykański, którego depozyty sięgały niemal 3 mld dol., poniósł ogromne straty na handlu walutami i udzielił licznych złych kredytów. Najwięksi depozytariusze, których konta przekraczały ubezpieczany przez Fed limit 100000 dol., rozpoczęli wycofywanie swoich depozytów, wskutek czego upadek banku wydawał się nieunikniony. Natychmiastowy upadek Franklin National wywołałby reperkusje dotykające innych banków znajdujących się w trudnym położeniu i mógłby doprowadzić do kolejnych upadków, dlatego Fed ogłosiła otwarcie kredytów dyskontowych dla Franklin National, tak aby jego depozytariusze, również ci najwięksi, nie ponieśli żadnych strat. Do października 1974 r., kiedy Franklin National utworzył wraz z innymi bankami Bank Europejsko-Amerykański, Fed udzieliła mu pożyczek na sumę 1,75 mld dol., prawie 5% całkowitej wielkości rezerw w systemie bankowym. Szybka reakcja Fed zakończyła się całkowitym sukcesem w przeciwdziałaniu upadkom kolejnych banków, dzięki czemu udało się uniknąć zagrażającej paniki bankowej.