niedziela, 22/5/2022 | 11:28 CEST
You are here:  / Biznes i Ekonomia / Dyskonto

Dyskonto

post by related

related post

Operacja techniczna banku, polegająca na skupywaniu płatnych w terminie późniejszym zobowiązań, przeważnie weksli z potrąceniem odpowiednich odsetek; metoda regulowania ilości pieniądza w obiegu przez kapitalistyczne banki centralne, polegająca na zmianie wysokości stopy dyskontowej, która jest podstawą obliczania dyskonto weksli. Ekonomiści burżuazyjni zaczęli przypisywać bankom centralnym zdolność regulowania koniunktury gospodarczej przy pomocy odpowiedniej polityki dyskontowej. Wg ich poglądów pieniądz lub kredyt wywiera wpływ na przebieg realnych zjawisk gospodarczych wówczas, gdy zaistnieje rozbieżność między przewidywaną a rynkową stopą procentową. Wpływ rynkowej stopy procentowej przejawia się albo bezpośrednio przez odpowiednią zmianę stopy dyskontowej, albo pośrednio w drodze dokonywania przez bank centralny kupna lub sprzedaży walorów wartościowych. Obniżenie stopy dyskontowej pociąga za sobą wzrost popytu kredytowego, co skłania banki do udzielenia kredytów ponad wielkość rozporządzalnych oszczędności, natomiast podniesienie stopy dyskontowej powoduje ograniczenie popytu przedsiębiorców na kredyt.