niedziela, 22/5/2022 | 11:10 CEST
You are here:  / Biznes i Ekonomia / Dyktatura proletariatu

Dyktatura proletariatu

post by related

related post

Polityczne i ideologiczne kierownictwo społeczeństwem przez klasę, robotniczą, zabezpieczone przymusem państwowym i realizowane w sojuszu z chłopstwem pracującym i z ogółem ludzi pracy. Dyktatura proletariatu stanowi ogólną prawidłowość przejścia od kapitalizmu do socjalizmu, która urzeczywistnia się w różnych, specyficznych formach, uwarunkowanych układem sił klasowych w świecie oraz konkretną sytuacją poszczególnych krajów. Kierowniczą siłą dyktatury proletariatu jest partia marksistowska ? przodująca zarówno w walce o obalenie władzy burżuazji, jak i o zlikwidowanie wyzysku społecznego i zbudowanie socjalizmu. Państwo dyktatury proletariatu (państwo socjalistyczne) różni się od państw eksploatatorskich pod względem treści klasowej: jest ono pierwszym w historii państwem, w którym władza należy do olbrzymiej, dotychczas wyzyskiwanej większości i sprawowana jest nad nieznaczną eksploatatorską mniejszością. Państwo socjalistyczne różni się od państw eksploatatorskich również swoim przeznaczeniem historycznym: ma ono na celu nie utrwalenie wyzysku społecznego, lecz jego całkowite zniesienie, zlikwidowanie przeciwieństw klasowych oraz zapewnienie w drodze intensywnego rozwoju sił wytwórczych na bazie własności społecznej coraz lepszego zaspokojenia potrzeb ludzi pracy.