niedziela, 22/5/2022 | 11:46 CEST
You are here:  / Biznes i Ekonomia / Dumping

Dumping

post by related

related post

Sprzedaż towarów za granicę po cenach niższych od cen uzyskiwanych za nie w analogicznych warunkach na rynku krajowym; jako zjawisko typowe występuje w okresie imperializmu; wiąże się bowiem ściśle z istnieniem monopoli kapitalistycznych oraz z zaostrzeniem konkurencji na rynkach zagranicznych; stanowi jedną z możliwych form różnicowania cen przez monopole, przy czym rynkiem dyskryminowanym jest tu rynek krajowy lub kolonialny, rynkiem ?uprzywilejowanym” zaś ? rynek zagraniczny. To zróżnicowanie cen jest możliwe wskutek odizolowania rynku krajowego lub kolonialnego od rynku zagranicznego (za pomocą ceł, ograniczeń ilościowych i dewizowych, porozumień z monopolami innych krajów itd.) i uzyskania mniej lub bardziej pełnej gestii przez monopol na rynku krajowym. Dzięki temu monopol może, ograniczając odpowiednio podaż na rynek krajowy, ustalić na nim wysokie ceny na swe produkty, które pokrywają całość lub przynajmniej poważną część kosztów całej produkcji. Przy tych wysokich cenach część produkcji monopolu nie znajduje jednak zbytu na rynku krajowym. Monopol mógłby wprawdzie uplasować ją na tym rynku, musiałby jednak obniżyć ceny w stosunku do całej zbywanej produkcji. Dlatego stara się tę część swej produkcji wyeksportować, przy czym w niektórych przypadkach, gdy konkurencja na rynku zagranicznym jest ostra, jedynym możliwym sposobem eksportu może okazać się właśnie d. Jest on zjawiskiem szczególnie częstym w okresach depresji; w okresach ożywienia koniunktury, wskutek osłabienia konkurencji, jego częstotliwość na ogół się zmniejsza.