niedziela, 22/5/2022 | 11:02 CEST
You are here:  / Biznes i Ekonomia / Dowod synchronizacji

Dowod synchronizacji

post by related

related post

Dowód synchronizacji jest oparty na filozoficznej zasadzie po raz pierwszy wyrażonej w łacińskiej paremii post hoc, ergo propter hoc, która mówi, że jeśli jakieś wydarzenie następuje po innym, to wydarzenie drugie musi być powodowane przez pierwsze. Zasada ta obowiązuje tylko wówczas, kiedy wiemy, że pierwsze wydarzenie jest wydarzeniem egzogenicznym, wydarzeniem, które zachodzi w wyniku niezależnych działań, których nie mogło prawdopodobnie wywołać ani wydarzenie następujące później, ani żaden czynnik zewnętrzny, który mógłby wpływać na obydwa wydarzenia. Jeśli pierwsze wydarzenie jest egzogeniczne, to kiedy drugie wydarzenie następuje po pierwszym, możemy z większą pewnością być przekonani, że pierwsze wydarzenie spowodowało drugie. Przykładem wydarzenia egzogenicznego jest eksperyment kontrolowany. Chemik miesza dwie substancje; nagle jego laboratorium wylatuje w powietrze, a on razem z całą pracownią. Możemy być absolutnie pewni, że przyczyną końca chemika było zmieszanie dwóch substancji. Paremia post hoc, ergo propter hoc jest wyjątkowo przydatna w eksperymentach naukowych. Niestety, ekonomia nie cieszy się precyzją nauk ścisłych tak jak fizyka lub chemia. Często nie możemy być pewni, czy dane wydarzenie gospodarcze, takie jak spadek stopy wzrostu pieniądza, jest wydarzeniem egzogenicznym – mogło być wywołane przez czynnik zewnętrzny lub przez wydarzenia, które miałoby powodować.